неделя, 21 февруари 2010 г.

Френсис Бейкън"Хората трябва да знаят, че в театъра на живота само на Бог и на ангелите е позволено да бъдат зрители."

"Природата се побеждава само вслушвайки се в нейните закони."

"Времето е най-великият новатор."

"Колкото и да са формите на държавно управление, в науката винаги е била и ще бъде само една - формата на свободата."

"Ние толкова можем, колкото знаем. Знанието е сила."

"Мислите, подобно на хората, имат своята младост."

"Истината е дъщеря на времето, а не на авторитета."

"Надеждата е добра закуска, но лоша вечеря."

"В тъмното всички цветове са еднакви."

"Благоденствието разкрива нашите пороци, а бедствията - нашите добродетели."

"Никаква страст не омагьосва човека така, както любовта и завистта."

"Невъзможно е да обичаш и да бъдеш разумен."

"Любовта към родината започва със семейството."

"Няма нищо по-страшно от самия страх."

"Колкото по-малка е заслугата, толкова по-гръмка е похвалата."

"Четенето прави човека знаещ, беседата - находчив, а навика да записва - точен."

"Предпазливостта в думите е най-високото красноречие."

"Не онова, което печелим, а което спестяваме ни прави богати; не онова, което четем, а онова, което запомняме ни прави учени."

"Парите са като тор – ако не ги разхвърляш, оттях има малка полза."

"Парите са добър слуга, но лош стопанин."


Класификатор - Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар