понеделник, 5 април 2010 г.

Дейл Карнеги"Помнете, че щастието не зависи от това кой сте и какво имате; то зависи предимно от това какво мислите."

"Щастлив е умът вечно зает с мисли."

"В този свят всеки търси щастие и съществува само един способ, един верен начин да го намериш. Това е контролът над своите мисли. Щастието не зависи от външни условия. То зависи от вътрешни условия."

"Да ласкаеш означава да говориш на човека това, което мисли за себе си."

"Съществува само един начин в този свят да се оказва влияние на друг човек: това е да се говори с него за това, което е предмет на неговото желание и да му се покаже как може да го достигне."

"Вместо да осъждаме хората, да се постараем да ги разберем."

"Не подражавайте на другите.Намерете себе си и бъдете такива, каквито сте."

"Честно и искрено признавайте хубавото в другите. Бъдете сърдечни в своето одобрение и щедри на похвали.Така хората ще ценят вашите думи, ще ги разбират, помнят и повтарят в течение на целия си живот; ще ги повтарят дори след много години, когато вие вече ще сте ги забравили."

"Задавайте такива въпроси, на които събеседникът ви ще отговаря с удоволствие. Въвличайте го в разговор за него самия, за неговите достижения.Запомнете, че говорещият с вас човек стотици пъти повече се интересува от себе си, от своите желания и проблеми, отколкото от вас и вашите дела."

"Франклин Делано Рузвелт е знаел, че един от най-простите и в същото време ефективни и важни пътища за привличане на хората на своя страна, се явявя запомнянето на имената им и умението да накараш човек да почувства своята значителност."

"И така, ако вие искате да предразполагате към себе си хората:
Правило 1 - Проявявайте искрен интерес към другите хора.
Правило 2 - Усмихвайте се.
Правило 3 - Помнете: за човека звученето на неговото име е най-сладкият и най-важен звук от човешката реч.
Правило 4 - Бъдете добри слушатели. Поощрявайте другите да ви разказват за себе си.
Правило 5 - Водете разговора в кръга на интересите на вашия събеседник.
Правило 6 - Давайте на хората да почувстват своята значителност и го правете искрено."


Класификатор - Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар