четвъртък, 23 ноември 2017 г.

ЕДНА МИСЪЛ ЗА ДЕНЯ


"The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum...."
"Интелигентният начин да се държат хората пасивни и послушни е строго да се ограничи спектъра на приемливо мнение, но да се позволи много оживен дебат в този спектър ...."


Ноам Чомски


En

1 коментар: