неделя, 18 април 2010 г.

Аристотел"О, приятели мои! На света няма приятели!"

"По-добре под властта на закона, отколкото под тази на индивида."

"Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката."

"Голото тяло не е причина за срам. Срамувайте се от това, което мислите за него."

"Да бъдеш добър човек и да бъдеш добър гражданин не винаги е едно и също нещо."

"Законът е ред, а добрият закон е добър ред."

"Навикът във всичко да се търси смешното е най-явният признак за посредственост — защото смешното винаги е на повърхността."

"Нещастието сплотява хората."

"Платон ми е приятел, но истината ми е по-голям приятел."

"Разумният търси не това, което е приятно, а това, което го спасява от неприятностите."

"И от врага на много нещо може да се научи мъдрият."

"Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага."

"Аристотел не винаги е Аристотел."

"Добре започнатото е наполовина свършено."

"Да живееш означава да създаваш вещи, а не да ги придобиваш."

"Сериозното се разрушава от смеха, смехът – от сериозното."

"Човекът вън от обществото е или бог, или звяр."

"Не е имало досега нито един велик ум, без примеси на безумие."

Класификатор - Автори

понеделник, 5 април 2010 г.

Дейл Карнеги"Помнете, че щастието не зависи от това кой сте и какво имате; то зависи предимно от това какво мислите."

"Щастлив е умът вечно зает с мисли."

"В този свят всеки търси щастие и съществува само един способ, един верен начин да го намериш. Това е контролът над своите мисли. Щастието не зависи от външни условия. То зависи от вътрешни условия."

"Да ласкаеш означава да говориш на човека това, което мисли за себе си."

"Съществува само един начин в този свят да се оказва влияние на друг човек: това е да се говори с него за това, което е предмет на неговото желание и да му се покаже как може да го достигне."

"Вместо да осъждаме хората, да се постараем да ги разберем."

"Не подражавайте на другите.Намерете себе си и бъдете такива, каквито сте."

"Честно и искрено признавайте хубавото в другите. Бъдете сърдечни в своето одобрение и щедри на похвали.Така хората ще ценят вашите думи, ще ги разбират, помнят и повтарят в течение на целия си живот; ще ги повтарят дори след много години, когато вие вече ще сте ги забравили."

"Задавайте такива въпроси, на които събеседникът ви ще отговаря с удоволствие. Въвличайте го в разговор за него самия, за неговите достижения.Запомнете, че говорещият с вас човек стотици пъти повече се интересува от себе си, от своите желания и проблеми, отколкото от вас и вашите дела."

"Франклин Делано Рузвелт е знаел, че един от най-простите и в същото време ефективни и важни пътища за привличане на хората на своя страна, се явявя запомнянето на имената им и умението да накараш човек да почувства своята значителност."

"И така, ако вие искате да предразполагате към себе си хората:
Правило 1 - Проявявайте искрен интерес към другите хора.
Правило 2 - Усмихвайте се.
Правило 3 - Помнете: за човека звученето на неговото име е най-сладкият и най-важен звук от човешката реч.
Правило 4 - Бъдете добри слушатели. Поощрявайте другите да ви разказват за себе си.
Правило 5 - Водете разговора в кръга на интересите на вашия събеседник.
Правило 6 - Давайте на хората да почувстват своята значителност и го правете искрено."


Класификатор - Автори