неделя, 30 май 2010 г.

Мишел дьо Монтен


Оценката на живота не е в неговата продължителност, а в това, как вие сте я използували.

Първият признак за опорочаване на обществените нрави е изчезването на истината, защото истинността лежи в основата на всички добродетели и е първото изискване към ръководителя на държавата.

Плодовете от размириците не достигат до този, който ги е предизвикал. Той само е скочил и размътил водата, а рибата се лови от други.

Шумът на оръжието заглушава гласа на законите.

Най-доброто държавно устройство за всеки народ е това, което е съхранило неговата цялост.

Застаряващото и добре познато зло винаги е за предпочитане пред новото и неизвестно.

Нито това, което предшествува смъртта, нито това, което идва след нея, не й принадлежи.

Смъртта на един е начало на живота на друг.

В природата няма нищо безполезно.

Човекът е изумително суетно, наистина непонятно и вечно колебаещо се същество.

Най-великото нещо на света е да можеш да принадлежиш на себе си.

Нямайки възможност да управлявам събитията, аз управлявам себе си.

Достойно за похвала е това, което човек прави, а не самия човек.

Няма по-естествен стремеж от стремежа към знания.

Учеността, като такава, сама по себе си е нещо безлично...По-вярно е да се каже, че тя е нещо ценно само за този, който умее да се ползва от нея.

За да обучиш друг трябва повече ум, отколкото сам да се научиш.

Истинското достойнство е подобно на реката: колкото е по-дълбока, толкова по-малко шум издава.

Който се страхува от страданията, вече страда от страх.

От недостатъчното самоуважение произлизат толкова пороци, колкото и от прекаленото самоуважение.

По-нещастни хора от тези, които заемат най-високите постове, са само тези, които им завиждат.

Признанието, че не знаеш, е едно от най-добрите и верни доказателства за наличието на разум.

Само глупаците могат да бъдат непоколебими в своята увереност.

Съдбата ни доставя само суровия материал, а на самите нас се предоставя възможността да му придадем формата.

При животните има такава благородна особеност, като тази, че лъв никога няма от малодушие да стане роб на друг лъв, а коня – роб на друг кон.

Класификатор - Автори

събота, 1 май 2010 г.

Мигел де Сервантес


"Свободата е най-висшето благо!"

"Историята е съкровищница на нашите деяния, свидетелка на миналото, пример и поука за настоящето, предупреждение за бъдещето."

"Пътеката на добродетелите е много тясна, а пътят на порока е широк и просторен."

"В живота на героите има предел на щастието и славата, на който те трябва да спрат; ако отидат по-нататък, те ще изпаднат в нещастие и презрение."

"В душите на страхливите няма място за щастие."

"Всеки човек трябва да се съди по неговите дела."

"Живей в разбирателство със своята съвест и нека хората да говорят каквото си искат."

"Нищо не струва така евтино и не се цени така скъпо както учтивостта."

"Собствената похвала унижава човека."

"Похвалата само тогава е добра, когато е добър този, който хвали."

"Грехота е, ако жената изглежда по-малко красива, отколкото може да бъде."

"Жената винаги ненавижда този, който я обича и обича този, който я ненавижда."

"Единственото средство да се победи любовта, е да се бяга от нея."

"Раздразнената и притисната към стената котка се превръща в тигър."

"Който не умее да се ползва от щастието, когато то идва, не трябва да се жалва, когато то си отива."

"В нещастието съдбата винаги оставя вратичка за изход."

"Всичко на света може да се поправи освен смъртта."

"Когато боли главата страда цялото тяло."

"Няма такава болка, няма такова страдание, телесно или душевно,което времето да не отслаби и което смъртта да не излекува."

"Честността е най-добрата политика."

"Свободата е на върха на копието!"


Класификатор - Автори