събота, 1 май 2010 г.

Мигел де Сервантес


"Свободата е най-висшето благо!"

"Историята е съкровищница на нашите деяния, свидетелка на миналото, пример и поука за настоящето, предупреждение за бъдещето."

"Пътеката на добродетелите е много тясна, а пътят на порока е широк и просторен."

"В живота на героите има предел на щастието и славата, на който те трябва да спрат; ако отидат по-нататък, те ще изпаднат в нещастие и презрение."

"В душите на страхливите няма място за щастие."

"Всеки човек трябва да се съди по неговите дела."

"Живей в разбирателство със своята съвест и нека хората да говорят каквото си искат."

"Нищо не струва така евтино и не се цени така скъпо както учтивостта."

"Собствената похвала унижава човека."

"Похвалата само тогава е добра, когато е добър този, който хвали."

"Грехота е, ако жената изглежда по-малко красива, отколкото може да бъде."

"Жената винаги ненавижда този, който я обича и обича този, който я ненавижда."

"Единственото средство да се победи любовта, е да се бяга от нея."

"Раздразнената и притисната към стената котка се превръща в тигър."

"Който не умее да се ползва от щастието, когато то идва, не трябва да се жалва, когато то си отива."

"В нещастието съдбата винаги оставя вратичка за изход."

"Всичко на света може да се поправи освен смъртта."

"Когато боли главата страда цялото тяло."

"Няма такава болка, няма такова страдание, телесно или душевно,което времето да не отслаби и което смъртта да не излекува."

"Честността е най-добрата политика."

"Свободата е на върха на копието!"


Класификатор - Автори

1 коментар: