неделя, 30 януари 2011 г.

Уилям Ралф Индж


Повечето от светиите са били бедни, но от това не следва, че повечето бедни са светии.

Най-подходящото време за влияние върху характера на детето е, примерно, около сто години преди то да се роди.

Поразително е колко малко мъдрост трябва, за да се управляват хората, когато тази мъдрост е тяхната собствена мъдрост.

Има два вида глупаци. Едните говорят: „Това е старо значи е по-добро”. Другите също говорят: „Това е ново значи е по-добро”.

Много хора смятат, че те са привлечени от Бога или от Природата, когато те са само отблъснати от човека.

Този, който живее за другите, ще има повече огорчения, но те ще му се струват малки. Този, който живее за себе си, ще има малко огорчения, но те ще му се струват огромни.

Народите, на които човечеството е задължено най-много, са живеели в неголеми държави – Израел, Атина, Флоренция, Елизабетска Англия.

Демокрацията не е повече от експериментална форма на управление и най-очевидният й недостатък е, че тя само брои гласовете вместо да ги претегля.

Това, което знаем за миналото, в по-голямата си част не си заслужава да се знае. Това, което заслужава да се знае, в по-голямата си част е недостоверно.Събитията от миналото може да се разделят на две категории: такива, които по-скоро никога не са се случвали и такива, които нямат значение.

Нацията е общност от хора, които са обединени от илюзиите за общи предци и обща ненавист към съседите.

Класификатор - Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар