петък, 18 август 2017 г.

Наполеон Хил


( Napoleon Hill, 1883-1970)- американски юрист, журналист и писател. Един от пионерите в областта на литературата за самоизграждане на личността и постигане на успех.


Вие сте господар на вашата съдба. Можете да влияете, насочвате и контролирате собствената си среда. Можете да направите живота си това, което искате да бъде. 

Действието е истинската мярка за интелигентност.


"Знанието е сила." Нищо подобно! Знанието е само потенциална сила. То става сила само когато и ако е организирано в определени планове за действие и насочено към определена крайна цел. 

Не чакайте. Времето никога няма да бъде" точно сега". Започнете откъдето стоите и работите, с каквито инструменти  имате на ваше разположение, а по-добри инструменти ще намерите докато действате.

Целта е мечта с краен срок.

Каквото умът породи и повярва в него, той може и да го постигне.

Единствените ни ограничения са тези, които създадаваме в собствените си умове.

Когато понесете поражение, приемете го като сигнал че вашите планове не са добри, коригирайте плановете си и отново отплавайте към желаната от вас цел.

Ако не можете да правите велики неща, правете малките неща по възможно най-добрия начин.

Вие може да бъдете наранени, ако обичате твърде много, но ще живеете в мизерия, ако обичате твърде малко.


Ние отказваме да повярваме на това, което не разбираме.

Вие ставате това, за което мислите.

Ваша отговорност е да се уверите, че положителните емоции представляват доминиращото влияние на вашия ум.

Желанието, подкрепено от вярата, не разбира такава дума като "невъзможно".

Светът има навика да прави място за човека, чиито думи и действия показват, че той знае къде отива.

Любовта привлича само едно нещо и това нещо е любов.

Ако трябва да говорите зле за друг, не го говорете. , ,

Ако трябва да говорите зле за друг, не го говорете, напишете го в пясъка близо до ръба на водата.

Мненията са най-евтините стоки на земята. Всеки има стадо от мнения, готови да бъдат пожелани от всеки, който ще ги приеме. Ако сте повлияни от "мнения", когато стигнете до РЕШЕНИЯ, няма да успеете в каквото и да е начинание.


Поставете крака си върху шията на страха от критика;като вземете решение да не се притеснявате за това, което другите хора мислят, правят или казват. 


Може би ще научим, когато преминем през тази епоха, че" другото Аз "е по-мощно от "физическото Аз", което виждаме, когато погледнем в огледало.

Устойчивостта за характера на човека е това, което е въглеродът за стоманата.

Ако не завладееш себе си, ще бъдеш завладян от себе си.

Най-силният дъб в гората не е този, който е защитен от бурята и скрит от слънцето. Той е тази, която стои на открито, където е принуден да се бори за своето съществуване срещу ветровете и дъждовете и пламтящото слънце. 


Първо идва мисълта; след това организирането на тази мисъл в идеи и планове; след това превръщането на тези планове в реалност. Началото, както виждате е във вашето въображение.  

Най-великите хора постигнаха най-големия си успех само с една стъпка отвъд големия им провал.


Кажете на света какво сте готови да направите, но първо го покажете. Това е еквивалентът на това, че казвате " делата", а не "думите" са най-важното. 

Мечтите са семената  на реалността.

Възможността често е прикрита под формата на нещастие или временно поражение.

Това е един от триковете на възможността. Тя има хитър навик да се вмъкне през задната врата и често е прикрита под формата на нещастие или временно поражение. Може би затова много хора не успяват да познаят възможността. 

Както успехът, така и неуспехът са до голяма степен резултати от навика!

Всеки неуспех носи със себе си семето на еквивалентен успех.

Човек, чийто ум е изпълнен със страх, не само унищожава собствените си шансове за интелигентно действие, но той предава тези разрушителни вибрации на умовете на всички, които влизат в контакт с него и също така унищожава шансовете им. 

Всичко, което правите и за друг човек, вие го правите и за себе си.

Войната избухва от желанието на индивида да спечели предимство за сметка на ближния си.

Вярата премахва ограниченията!

Капацитетът да се преодолее неуспеха, без да се обезсърчаваме, е главният актив на всеки човек, който постига изключителен успех във всяко призвание.

Помнете, че мислите, които мислите и изявленията, които правите относно себе си, определят вашето умствено отношение. Ако имате полезна цел, намерете причината, поради която можете да я постигнете, а не стотици причини, поради които не можете.

Търпението, упорството и изпотяването правят ненадмината комбинация осигуряваща успеха.

Има много малка разлика в хората, но тази малка разлика прави голямата разлика. Малката разлика е отношението. Голямата разлика е дали е положително или отрицателно. 

Това, което умът може да зачене, той може и да постигне!


Eng.

Няма коментари:

Публикуване на коментар