вторник, 8 декември 2009 г.

Конфуций

"Трудно се намира черна котка в тъмна стая, особено когато тя не е там."

"Не се безпокой от това, че хората не те познават, обезпокоително е, ако ти не познаваш хората."

"Да се преборим с лошите навици днес е по-лесно, отколкото утре."

"Благородният човек живее в съгласие с другите хора, но не се води по тях; обикновеният човек следва другите хора, но не живее в съгласие с тях."

"Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш и лоши постъпки."

"Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправиш всеки път, когато паднеш."

"На този, който знае всички отговори, не са му задавани всички въпроси."

"Ако направите грешка и не я поправите, това се казва грешка."


"Животът наистина е прост, но ние настойчиво го правим сложен."


"Изучете миналото, ако искате да предвидите бъдещето."


"Преди да тръгнете по пътя на отмъщението, изкопайте два гроба."


"Уважавайте себе си и другите ще ви уважават."


"Мълчанието е истински приятел, който никога не ви предава."

"Атакувайте злото  вътре в себеси, вместо да атакувате злото, което е в другите."

"Човек който си задава въпроси е глупак за минута, човек който не си задава въпроси е глупак за цял живот."

"Бижуто не може да се полира без триене, човек не може да се усъвършенства без изпитания."

"И не забравяй, без значение е къде ще отидеш, Ти си там."

"Забравете нараняванията, но никога не забравяйте добрините."

"Началото на мъдростта е да наричате нещата с истинското им име."


Класификатор-Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар