петък, 11 декември 2009 г.

Фридрих Ницше


"Най-великите събития - това не са нашите най-шумни, а нашите най-тихи часове.
Не около откривателите на нов шум, а около откривателите на нови ценности се
върти светът: безшумно се върти той."

"Има две житейски правила: Правило 1 - Не се тревожи за дреболии. Правило 2 - Всички неща са дреболии."

Класификатор-Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар