събота, 19 декември 2009 г.

Стефан Цвайг"Но в края на краищата всеки човек се нуждае...от сигурно пристанище, от което може да тръгва на път, но към което винаги ще се връща." ("Светът от вчера")

"... в епохи на внезапни поврати, особено по време на война или революция, смелостта и дързостта имат за един кратък период по-голяма значимост от интелектуалните достойнства ... Винаги когато събитията стремително се втурват напред и лудешки се надпреварват, предимство пред останалите печелят натури, които съумяват без ни най-малко колебание да се хвърлят във вълните." ("Светът от вчера")

Класификатор-Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар