четвъртък, 10 декември 2009 г.

Франсоа дьо Ларошфуко



"Всяка страст ни подтиква към грешки, но към най-глупавите ни подтиква любовта."

"Любовниците никога не скучаят един с друг, защото през цялото време говорят за себе си."

"В първите си страсти жените обичат любовника; в следващите обичат любовта."

"Истинската любов е като вярата в призраци: всички говорят за тях, но малцина са ги виждали."

"Ако се съди за любовта по повечето от нейните резултати, тя прилича повече на омразата, отколкото на приятелството."

"Когато обичаме много, трудно е да познаем дали са престанали да ни обичат"

"Човек никога не е тъй щастлив, нито тъй нещастен, както си въобразява."

"Ако другите знаеха подбудите ни, често щяхме да се срамуваме и от най-благородните си постъпки."

"Ако има нещо, което често ни пречи да се отдадем само на един порок, то е че притежаваме много пороци."

"В тона на гласа, в очите и в общия израз се съдържа не по-малко красноречие, отколкото в подбора на думите."

"Признаваме малките си недостатъци, само за да уверим хората, че нямаме по-големи."

"Когато глупакът ни похвали, той вече не ни се вижда толкова глупав."

"Трябва да си много умен, за да умееш да не показваш своето умствено превъзходство."

"Много по-полезно е да се изучават не книгите, а хората."

"Силите ни винаги са достатъчни, за да понесем нещастието на ближния."

"За да станеш велик човек, трябва да можеш майсторски да се ползваш от всичко, което предлага съдбата."


Класификатор-Автори

Няма коментари:

Публикуване на коментар